EGR UITSCHAKELEN

EGR Klep Uitschakelen (Exhaust Gas Recirculation)

De EGR klep uitschakelen, een oplossing van veel problemen of een mooi alternatief van een dure vervanging!

De EGR klep is tegenwoordig standaard bij iedere Dieselmotor. Vanwege nieuwe richtlijnen moet uitstoot van voertuigen zoveel mogelijk worden gereduceerd. Ontwikkelingen als roetfilter en EGR kleppen zijn hier voorbeeld van. Echter kent de EGR klep (Exhaust gas recirculation) vele problemen en storingen, dit kan leiden tot zware vervuiling van de EGR klep.

De EGR-klep zorgt ervoor dat uitlaat gassen opnieuw de cilinders in wordt gevoerd. Door de EGR klep wordt de uitlaatgas temperatuur verminderd. Dit zorgt voor mindere  ontwikkeling van NOx uitstoot wat weer beter is voor het milieu. De EGR klep wordt echter vervuild door de vele uitlaatgassen wat  na verloop van tijd voor veel EGR storingen en EGR problemen zorgt.

Nadelen van de EGR Klep

•   Zware vervuiling van de EGR klep door vast gekoekt vuil.

•  De EGR klep zorgt voor mindere prestatie van het voertuig.

•  Brandstofverbruik van de auto zal door de EGR klep omhoog gaan.

•  Motorstoringlampje kan gaan branden bij EGR storingen.

EGR Klep uitschakelen softwarematig

De EGR klep wordt bij regulier onderhoud geregeld vervangen of gereinigd deze kosten lopen uit een van €200,- tot €800,-.
TSTuning is vooroplopend met software development voor de automotive branche.
Door in de motorcomputer de EGR klep softwarematig weg te schrijven kunnen wij voor u de EGR klep in veel gevallen 100% softwarematig uitschakelen.
Hierdoor zijn alle voorkomende EGR klep problemen of EGR storingen permanent uitgesloten.

error: Content is protected !!